Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hogyan válasszunk természetgyógyászt ?

2008.07.03

Frissítve :2012 június

 

Sokáig Magyarországon nem volt hivatalosan elfogadott természetgyógyászati szakemberképzés.Az 1997-ben megjelent ,a természetgyógyszati képzést és tevékenységet szabályozó ,miniszteri rendelet kötelezővé tette  a működési engedély megszerzéséhez a természetgyógyászati vizsgát.Ennek ellenére  még  előfordulnak sarlatánok ,szemfényvesztő ,csak a pénzszerzésért kóklerkedő áltermészetgyógyászok ,akik rossz fényt vetnek a jólképzett,megfelelő természettudományos felkészültséggel rendelkező,nagytudású ,kellő gyakorlati tapasztalattal bíró szakemberekre,rontva ezáltal a szakma társadalmi megitélését ,renoméját,a tudományterület hitelét.Igazi megoldást az jelenti majd,ha megfelelő előképzettséggel rendelkező, egységes  tananyagú felkészítési programok keretében végzett ,nagy hivatástudattal rendelkező szakemberek folytathatják  ezt a nagy  felelőséggel járó tevékenységet.Ezzel talán sikerül helyreállítani azoknak a jól felkészült szakembereknek a presztizsét ,akik a valóságos ,a közvélemény szemében is nívós szakmai szinvonalat képviselik.Mielőtt valaki temészetgyógyászhoz fordulna célszerű figyelemmel lennie a következő legfontosabb ismertetőjegyekre:

A természetgyógyász rendelkezzen megfelelő pszichológiai kultúrával.Kellő empátiával bírjon.Szakmájában legyen hiteles,pozitív gondolkodású,hollisztikus (a teljes embert a környezetével együtt szemlélő) felfogású,a mindenhatóság (omnipotencia ) tudatától,fölényeskedéstől ,képmutatástól mentes,egészséges mentalitású,segítőkész beállítottságú,önzetlen,,jól kommunikáló,etikus magatartású,titoktartó,a szakmai szabályok szerint működő és korrekt.Fölöslegesen ne keltsen betegségtudatot.Ne fenyegetőzzön,ne riassza meg borús kilátásokkal az egyébként is  felfokozott érzékenységű pácienseit.A megfélemlítés csak a rosszul kommunikáló,tehetségtelen,hatalmaskodó,"gyógyító" segédeszköze.Aktív partnerként kezelje betegeit.Tudatosítsa bennük,hogy a gyógyulás,a felépülés közös erőfeszítéssel lehetséges,amiben a döntő feladat,a főszerep a paciensé,a gyógyító ehhez segitséget,tanácsokat,támaszt nyujt ami előreviszi őt a jobbulás felé vezető úton.

A páciens jogainak tiszteletben tartása:a természtgyógyász respektálja a páciense emberi méltóságát,ne használja ki esetleges függőségét.A paciens beleegyezését kell kérni mindenfajta beavatkozáshoz.A gyógyulnivágyó jogosult a betegségével és állapotával kapcsolatos információk megismerésére,akit tájékoztatni kell a rajta alkalmazott eljárások hatásáról,következményeiről és mellékhatásairól, továbbá a természetgyógyász titoktartási kötelezettségéről.

A gyógyulnivágyónak  tájékozódnia kell a természetgyógyász szakmai felkészültségéről:a jólképzett természetgyógyásznak nincs titkolni valója  a szakmai felkészültségét illetően.Nem lepődik meg ezért ha valaki képzettsége végzettsége,vizsgái és működési engedélye felől érdeklődik.Korábban ugyanis sokan autodidakta módon képezték magukat ,ennek nyomán szerezték meg-néha talán túl is becsült-tudásukat.A természetgyógyász felkészültségéről,szakmai ismereteiről a publikációi,előadásai,mértékadó szakmai közéleti szereplése is tájékoztat.Napjainkban az Internet sokrétű információval szolgál a naturmedicina területén szerzett szakmai referenciákról a természetgyógyász szakember elismertségéről reputációjáról.Sajnos a média nem  mindég ad hiteles tájékoztatást a gyógyítással foglalkozók szakmai munkájának színvonaláról. A mindenféle betegség gyógyítását igérő,a mindehatóság látszatát keltő reklámok mint "a vér nélkül operáló sebész,a röntgenszemű látnok, aki érzékeli a rákos sejteket,a túlvilágról visszatért látó emberek" fölöttébb gyanúsak.Az igazi hírnév ,a valóban gyógyító hiteles mester nem a különféle (ál)szakmai érdekcsoportok vezető pozicióinak betöltésével,a média és a reklámok támogatásával ,hanem a mindennapi eredményes gyógyítással szerzett tevékenysége révén születik.

A hiteles természetgyógyász nem kábít a mágikus tudásával.Az ezotéria a titkos tanokkal foglalkozók tudománya.A bölcsek régen csak a szellemileg alkalmas ,lelkileg felkészült érett embereket avatták be a titkos tanokba,amelyekkel az éretlen személyiségü ember "megégette volna magát."Az ezoterikus tanokba nem lehet  néhány hétvégi borsos árú tanfolyamon beavatást szerezni.Rendkivül veszélyesek a sokat igérő nagy reverenciájú guruk,akik a beteg megtekintése nélkül távgyógyítást végeznek,vagy az aurából azonnal látják a bajt,illetve rögtön sorolják,hogy valakinek hány előző élete volt,ott mit követett el amiért a mostani betegségével fizet.Az ilyen "gyógyítók" nem természetgyógyászok,kihasználják az emberi hiszékenységet,ők legfeljebb varázslók,akik lehet,hogy rendelkeznek az általuk hirdetett képességgel,de sokkal valószínübb,hogy nem (placebo effektus, paramedicina).

Részletes anamnézist és hiteles diagnózist készít.A termé-szetgyógyászati diagnosztikai módszerek önmagukban nem al-kalmasak teljesértékű kórisme felállítására,még akkor sem,ha az eredményt a legcsodálatosabb készülék számítógéppel vezé-relt programja  dolgozza fel és nyomtatja ki.A hiteles,objektív diagnózis kizárólag a beteg alapos vizsgálatával,az adatok és a tapasztalatok komplex,átfogó értékelésével,elemzésével,a kórtörténettel (anamnézis) együtt készíthető.Kétséges helyzetben kiegészítő vizsgálatok végzését kell indítványozni.

Konzulensi kapcsolatok.A természetgyógyásznak, jogszabályban is előírt módon,élő orvoskozulensi kapcsolattal kell rendelkeznie,arra az esetre ha a kezelés,vagy a vizsgálat meghaladja a tudását,képességét,felkészültségét.Ez az együttműködés különösen diagnosztikai bizonytalanság,az alkalmazott kezelések eredménytelensége,ismeretlen kóroktanú betegségek esetén nélkülözhetetlen.

Dokumentációs kötelezettségek .A természetgyógyász,a szakmai munka szabályai szerint,minden betegéről részletes feljegyzést köteles készíteni,amely a személyi adatokon túl kiter-jed annak  előző betegségeire,a családi anamnézisre,az alkalmazott gyógyszerekre és terápiákra,a páciens aktuális egészségügyi státusára,leleteire, a saját vizsgálat (diagnosztikai)eredményeire,az alkalmazott gyógymódra és a páciens  javasolt gyógymódok és kezelési eljárásokkal kapcsolatos beleegyezésére.

A természetgyógyász nem veti el az orvosi kezelést.A komoly szakmai felkészültségű gyógyító, a munka kezdetén köteles felhívni a beteg figyelmét arra,hogy a természetgyógyászati  tevékenység nem helyettesíti ,csak kiegészíti a klasszikus orvosi gyógyítást ,más aspektusból,eltérő koncepcióból kiindulva ,a beteggel  szorosan együttműködve ,indítja meg őt a gyógyulás felé vezető úton.A jó természetgyógyász tájékozódik arról,hogy milyen kezelésben részesült eddig a paciens,mit állapított meg az orvosa,milyen gyógyszereket kell szednie és korábban milyen más természetgyógyászati módszert próbált ki .Semmiképpen sem szidja a páciens eddigi kezelőit és ne pocskondiázza a beteg saját maga által elkezdett házi gyógymódjait sem.Senki sincs a bölcsek köve birtokában!A legjobb természetes gyógymódot alkalmazó szakember sem képes az első rátekintésre azonnal megitélni,hogy a beteg pillanatnyi állapotának mi a leginkább megfelelő beavatkozás.Ezért ha valaki már az első alkalommal az eddig alkalmazott terápia leállítását,az előírt gyógyszerek szedésének eltiltását ,a még hátralévő vizsgálatok abbahagyását erőlteti , érdemes megfontolni,hogy szabad e az életét és a legnagyobb kincsét az egészséget őrá bíznia.Az ilyen drasztikus beavatkozásra csak abban a rendkivüli helyzetben kerülhet sor ha nyilvánvalóan és minden kétséget kizáróan kiderül,hogy a beteget téves diagnózis alapján "félrekezelték" és amennyiben az előírt kezelést tovább folytatja az egészsége,az élete közvetlen veszélyben van.Az ilyen döntést azonban a konzulens orvossal egytértésben,vagy szakmai konzilium alapján kell meghozni,amiről a beteg kezelőorvosát is  tájékoztatni kell.

Az igazi természetgyógyász tisztában van a korlátaival.A hiteles természetgyógyász képes reálisan megitélni a betege helyzetét,ennek alapján objektíven tájékoztatja a páciensét a kezelésről,annak  várható erdményéről.Amikor az ismeretei és lehetőségei kimerültek megfelelő szakemberhez ,(a konzulens orvosához, természetgyógyász specialistához,orvos természet-gyógyászhoz,szakorvoshoz) irányítja a beteget.Nem jelenthet számára nehézséget őszintén közölni,hogy adott probléma megoldásában nála járatosabb emberre bízza a további gyógyítást.Hasonló szakmai munkamegosztás, hierarchia ,a hagyományos orvosi ellátásban  régóta sikeresen működik!

Kerüli a fölösleges kockázatot.A természetgyógyász nem alkalmaz olyan módszert,amely a beteg aktuális állapotában nem vezet adekvát eredményekhez,esetleg súlyos szövődményei lehetnek,vagy rendkivül igénybe veszi a legyöngült szervezetet. Kivéve ha valaki az adott módszerben magas képzettséget szerzett és felkészült az esetleges komplikációk elhárítására.

Az elhivatott természetgyógyászt nem kizárólag az anyagi érdekek motiválják.A pácienseit előre tájékoztatja a vizit díjáról,a kezelés várható költségeiről. Nem ír elő szükségtelen kezeléseket,lehetőleg tartózkodik a gyógyszerek forgalmazásától (hiszen ez a feladat  az erre szakosodott intézményhálózat kompetenciájába tartozik),nem rendeli vissza indokolatlanul gyakran  kontrollvizsgálatra a betegeket.A hiteles szakember gondosan mérlegeli,hogy a betegének mikor,mire van valóban szüksége.A díjtételek meghatározásánál reális alpokon áll,abból indul ki,hogy hasonló helyzetben ő vajjon hogyan reagálna az adott honorárium nagyságára.

A bemutatott -és korántsem teljes -áttekintés alapján látható,hogy nem könnyű megfelelő természetgyógyászt találni.A felsorolt iránymutatás azonban közelebb vihet a megoldáshoz.A beteg számára a legnagyobb nehézséget a megfelelő információ hiánya okozza,miután nem áll rendelkezésére egy minden vonatkozásban teljesértékű   országos,vagy  helyi,regionális  kimutatás, kataszter az országban,vagy a szűkebb   környezetében működő hiteles természetgyógyászokról.Ezért a döntését részinformációk,szájhagyományok alapján kénytelen meghozni ,miután nincs birtokában elegendő   egzakt információnak egyik,vagy másik természetgyógyász objektív megitéléséhez és ennek alapján való kiválasztásához.De ha a választása hozzávetőleg  még sikeres lenne,akkor is közismert,hogy a gyógyítási folyamat közben ismerik meg egymást a partnerek.

A források a szerzőnél rendelkezésre állnak.

MINDENKINEK IDEÁLIS TERMÉSZETGYÓGYÁSZT, FŐNÖKÖT, CSALÁDI ORVOST ÉS JÓL EGYÜTTMŰKÖDŐ (KOLLABORÁLÓ ) PACIENSEKET KIVÁNOK!

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

De hogyan válasszunk Orvost.

(György János , 2008.08.05 00:02)

Tisztelt Professzor úr.
Nagyon jó összeálitás természet gyógyászokra vetítve, De a hétköznapi praxisukat folytató orvoskra miért nem vonatkoznak legalább hasonló szabályok. Miért alázzák meg kezelik felületessen a pácienseket.
Tudom nincsenek megfizetve mint a bécsiút tuloldalán élő kollegák stb. de a páciensek többsége is csori de tömi a kis tartalékját a doki zsebébe mert ő probál bizni a tudásába.
több mint 10 éve foglalkozom egészség védelmi termékek, készülékek forgalmazássával és folyton a tudatlanságból eredő ellenálásba ütközöm még jónevü orvosok résszéröl is, pláne a bürokratáknál. dühit ha a bürokrata aki még a szomszéd macskáját sem gyogyitotta meg az határozza meg hogy Magyarországon a nemzetközi gyakorlat harmadában határozza meg egy étrendkiegészitö optimális menyiségét. Háziorvosok tucatjai a mágnesterápiáról csak azt szürte le a kreditpontos képzésen hogy az a reumára jó, mivel az előadó egy reumatikus főorvos volt. Vagy mint májusban a köjál kezdeményezésére betiltatták az elektromos cigarettát mive a patronba Halálos menyiségü nikotin van. Már bocsi de azt nem egy slukra megisszák hanem több napon át elpárologtatják. Ha valaki megprobálna egy nap alatt elszivni 3 karton cigit.600 szál a felénél biztos lefordulna a székröl tehát a hagyományos cigaretta azonnali betiltását is elkellett volna rendelni. Én magam 46 évig szivtam, akupunkturától mágnesterápiáig mindent megprobáltam de hat hétnél tovább egy leszokásom sem müködött. Az elektromos cigivel meg egyre ritkábban használtam és a negyedik hónapban teljessen abbahagytam. Bocs a kifakadásért de jó volna hivatásos gyógyitók etikáját is megfogalmazni és betartatni.
üdvözlettel: georgie

BpBudapest

(Nacsa József, 2008.07.05 13:32)

Nagyo frappáns a cikke.

Fót

(Megyeri Vilmos, 2008.07.04 18:46)

Nagyon tanulságos a szövege

Eger

(Kisnagy Ilona, 2008.07.04 18:37)

Ilyen jól összeszedett munkát ebben a témában még nem láttam,Köszönöm az értékes információkat.

Budapest

(Nagy jános , 2008.07.04 16:14)

Gratulálok a szellemes csattanóhoz.